Nyheder 2020.

 

Ordinær generalforsamling Nordship Cruising Club 2020:

Indkaldelse:

Hermed indkaldes der til vores årlige generalforsamling lørdag den 22. februar kl. 11:00 i Brejning bådklubs lokaler.

Efter generalforsamlingen er der traditionen tro gule ærter med efterfølgende kaffe.

Dagsorden ifølge vedtægter:

1.     Valg af dirigent.

2.     Formandens beretning.

3.     aflæggelse af regnskab

4.     Fastsættelse af kontingent.

5.     Valg til bestyrelsen

a.     Valg af formand (ulige årstal)

b.     Valg af kasserer (lige årstal). Søren B Hoppe ( modtager genvalg)

c.     Valg af bestyrelsesmedlem (ulige årstal) På valg er Bendt Henriksen. ( modtager genvalg)

d.     Valg af suppleanter: (hver år) På valg er Keld Christensen og Kaj Verner Kristiansen.

e.     Valg af revisor (hver år) På valg er Bent Nissen.

f.      Valg af revisorsuppleant (hver år) På valg er Karsten Kvist.

6.     Indkomne forslag.

7.     evt.

 

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

 

Af hensyn til bespisningen bedes tilmelding ske til Søren senest 19. februar på mail sbho@di.dk eller telefon 2442 6412